Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady zakupu zdjęć za pośrednictwem strony listkiewicz.eu, a także zakres odpowiedzialności.
 • Składając zamówienie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 • Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zawarcie umowy

 • Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów wysyłki.
 • Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 • listkiewicz.eu zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. listkiewicz.eu zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

Warunki płatności

 • Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

Warunki dostawy

 • Zamówione produkty są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy Paczkomaty InPost lub firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 • Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w Konfiguratorze jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy.
 • W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 • Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru z Paczkomatu lub od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona lub nosi ślady nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 • Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

Ograniczenie odpowiedzialności

 • listkiewicz.eu nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

Reklamacja i zwroty

 • listkiewicz.eu na zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 • Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera.
 • Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie e-mailem zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 • listkiewicz.eu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od listkiewicz.eu których nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

Prawa autorskie

 • Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas składania zamówienia jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz zadania usunięcia ich z bazy danych sklepu.
 • Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.
  listkiewicz.eu dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 • listkiewicz.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.